CambodianCupid គោលការណ៍អំពីការសងប្រាក់វិញ

ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន

ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនគឺជាអាទិភាពទីមួយ​របស់យើងជានិច្ច។ បើអ្នកមិនពេញចិត្តទាំងស្រុងជាមួយសេវាកម្ម សូមទាក់ទង ក្រុមការងារសេវាបម្រើអតិថិជន របស់យើង និងប្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំដឹង។ បើយើងខ្ញុំមិនអាចកែតម្រូវកំហុសណាមួយ​ទៅតាមការពេញចិត្តទាំងស្រុងរបស់អ្នក នោះយើង​នឹង​ផ្តល់ជារយៈពេលបន្ថែមទៅលើសមាជិកភាពរបស់អ្នក ឬសងថ្លៃសមាជិកភាពរបស់អ្នកវិញ ដែលត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម។

យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ការសងប្រាក់វិញ​ទាំងស្រុង ក្រោមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖ -

ទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំអាចផ្តល់ការសងប្រាក់វិញ​ទៅសមាជិក​ដោយសារ​មូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ បើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំការសងប្រាក់វិញដែលជាការសម្រេចចិត្ត សូមផ្តល់ការពន្យល់ឲ្យបានលម្អិតអំពីមូលហេតុដែលអ្នកជឿថាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការសងប្រាក់វិញ។

ការសងប្រាក់វិញសម្រាប់រយៈពេលដែលមិនបានប្រើ

មិនមានការសងប្រាក់វិញជាផ្នែកសម្រាប់រយៈពេលដែលមិនបានប្រើនោះទេ។ យើងខ្ញុំ​នឹងផ្តល់ការសងប្រាក់វិញ​សម្រាប់​រយៈពេលដែលមិនបានប្រើ បើអ្នកមិនបានចាប់ផ្តើម​ប្រើ​សេវារបស់យើងខ្ញុំ និងមិនបានចាប់ផ្តើមការទាក់ទង ឬទទួលការទាក់ទង​ពីសមាជិកផ្សេងទៀត។